Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Avlidna

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den förväntade livslängden för nyfödda var jämnt 79 år för pojkar och 84,6 år för flickor år 2020
22.10.2021
Enligt Statistikcentralen var den förväntade livslängden år 2019 för nyfödda pojkar 79 år och för nyfödda flickor 84,6 år. Jämfört med år 2019 minskade den förväntade livslängden för pojkar med 0,1 år, medan flickornas förväntade livslängd ökade med 0,1 år. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.

Beskrivning: Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland. Avlidna statistikförs bl.a. efter ålder, kön, civilstånd, modersmål och nationalitet. Statistiken omfattar inte uppgifter om dödsorsaker, utan dessa fås ur statistiken över dödsorsaker som ingår i hälsostatistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barndödlighet, befolkning, befolkningsförändringar, dödlighet, förväntat antal levnadsår, perinatal dödlighet, spädbarnsdödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/index_sv.html