Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Arbetsmiljö

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Digitaliseringen har genomsyrat arbetslivet i Finland
11.12.2019
Enligt Statistikcentralens undersökning om arbetsförhållanden år 2018 använder 90 procent av löntagarna digitala tillämpningar i sitt arbete. Användningen av digitala apparater, de egna digitala färdigheterna och den upplevda inverkan av digitaliseringen av arbetet är dock ojämnt fördelad.

Beskrivning: Undersökningen om arbetsförhållanden är en omfattande besöksintervjuundersökning, som gjorts sedan år 1977. Med hjälp av undersökningen är det möjligt att följa med arbetsförhållanden och ändringar i dem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anställningsförhållande, arbetsbelastning, arbetsförhållanden, arbetsgemenskap, arbetshälsa, arbetsliv, arbetstid, arbetstillfredsställelse, företagshälsa.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
4.1.2018
Namnet på statistiken Undersökning om arbetsförhållanden har ändrats till Arbetsmiljö.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetsmiljö [e-publikation].
ISSN=2342-2882. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyoolot/index_sv.html