Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Antalet husdjur

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Antalet husdjur
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Antalet husdjur statistikförs beroende på djurart två gånger om året (1.4 och 1.5 eller 1.6 och 1.12). Uppgifterna publiceras enligt arbetskrafts- och näringscentral. Uppgifterna om antalet husdjur på våren (beroende på djurart 1.4. 1.5. och 1.6) samt antalet nötdjur 1.12 är även tillgängliga enligt andra områdesklassificeringar och boskapsstorleksklass. Uppgifterna baserar sig på lantbruksregistret, nötkreatursregistret, får- och getregistret samt gårdsundersökningen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: broilrar, dikor, häst, kalkoner, höns, husdjur, får, kor, lantbruk, nötkreatur, fjäderfä, svin, get.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Antalet husdjur [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klm/index_sv.html