Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Användning av datateknik i företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Av företagen använder 16 procent artificiell intelligens
3.12.2021
Av företagen använder 16 procent teknologier inom artificiell intelligens. Användningen av artificiell intelligens har blivit vanligare inom stora företag. Redan 39 procent av dem använder artificiell intelligens. Av alla företag har 13 procent övervägt att ta i bruk artificiell intelligens. Motsvarande siffra för stora företag är 23 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av datateknik i företag.

Beskrivning: Statistiken beskriver företagens användning av datateknik och elektronisk affärsverksamhet. Med hjälp av uppgifterna kan man studera informationssamhället ur företagens synvinkel. Statistiken är lagstadgad (Statistiklagen 280/2004). Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004 och 1006/2009 samt på årliga förordningar från kommissionen, t.ex. 1099/2005, 1031/2006, 847/2007, 960/2008, 1023/2009, 821/2010.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datasekretess, datasäkerhet, datateknik, datorer, e-handel, företag, informationssamhälle, internet, kommunikationsteknik, mobiltelefoner, telekommunikationsnät.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
8.12.2006
Namnet på statistiken Internet och elektronisk handel i företag är fr.o.m. 4.12.2006 Användning av datateknik i företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/index_sv.html