Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Utländska direktinvesteringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nettointäkterna från direktinvesteringar på rekordnivå år 2020
17.9.2021
Under år 2020 gav finländska investerares direktinvesteringar utomlands sammanlagt 11,3 miljarder euro i avkastning. De utländska ägarnas avkastning på direktinvesteringar i Finland var 5,5 miljarder euro. Dessa kapitalinkomster redovisas i posten primära inkomster i Finlands bytesbalans och deras nettoinverkan på bytesbalansen var rekordstor, 5,8 miljarder euro, år 2020.

Beskrivning: Direktinvesteringar i Finland beskriver det kapital som en utländsk placerare har direktinvesterat i Finland och som placeraren har kontroll eller inflytande över. Direktinvesteringar i utlandet beskriver på motsvarande sätt det kapital som en finländsk placerare har direktinvesterat i en enhet i utlandet som placeraren har kontroll eller inflytande över. Framställningen av statistiken baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (184/2005) om statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar. Med hjälp av uppgifterna i statistiken kan man bedöma ekonomins globaliseringsnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: direktinvesteringar, utländska direktinvesteringar, betalningsbalans, koncerner, globalisering, företag.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/index_sv.html