Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Kultur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet verksamma inom kulturyrken och -näringsgrenar minskade år 2020 från året innan
15.6.2021
På grund av coronapandemin var sysselsättningsutvecklingen år 2020 svag inom kulturbranscherna. Efter den positiva utvecklingen som fortsatt sedan 2017 försämrades sysselsättningen särskilt inom kulturnäringsgrenarna. Enligt arbetskraftsundersökningen var sysselsättningen inom kulturnäringsgrenarna år 2020 omkring 111 000 (konfidensintervallet 95 % +- 3 300). Minskningen från året innan var ungefär 5,6 procent (Figur 1). Sysselsättningen bland huvudsysselsatta inom kulturyrken inom kulturnäringsgrenarna försvagades mindre, med omkring 2,6 procent, än inom övriga yrken inom kulturnäringsgrenarna, där sysselsättningen minskade med omkring 13 procent.

Beskrivning: Kulturstatistiken beskriver produktion, utbud, ekonomi, offentligt stöd, arbetskraft, utbildning, utövande och konsumtion inom olika konst- och kulturområden. En samlingspublikation Kulttuuritilasto – Cultural Statistics utges vartannat år. Dessutom utarbetas olika statistikrapporter och specialutredningar om aktuella ämnen. En del av tabellmaterialet publiceras också på Statistikcentralens webbsidor. statistiska översikten över den finländska kulturen. Statistiken utkommer vartannat år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: amatörteatrar, antikvariat, antikvitetsaffärer, antikvitetsauktioner, antikvitetsföremål, arkiv, barnkulturcentra, bibliotek, bildkonst, bildkonstskolor, bokhandlar, böcker, dans, examina inom kulturbranschen, filmcentra, filmer, formgivning, fotoaffärer, fotograficentra, föreningshus, gallerier, grundläggande konstundervisning, hantverks- och konstindustri, konserter, konst, konstauktioner, konstföremål, konsthandel, konsthandlar, konstintressen, konstmarknad, konstuniversitet, kultur, kulturanslag, kulturarbetskraft, kulturarv, kulturbidrag, kulturbokföring, kulturcentra, kulturdeltagande, kulturevenemang, kulturföreningar, kulturföretag, kulturintressen, kulturläroinrättningar, kulturnäringar, kultursektor, kulturservice, kulturstiftelser, kulturtidskrifter, kulturturism, kulturutbildning, kulturutgifter, kulturyrken, körer, litteratur, ljudinspelningar, minoriteter, minoritetskulturer, museer, musik, musikaffärer, musikinstitut, opera, orkestrar, radiostationer, regionala anscentra, regionala konstkommissioner, regionala operor, statsstöd, studerande inom kulturbranschen, teater, utgivare, utgivare av dagstidningar, utgivare av ljudinspelningar, utgivare av tidskrifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/index_sv.html