Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Trädgårdsstatistik

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Trädgårdsstatistik
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken beskriver strukturen hos de trädgårdsföretag som bedriver kommersiell produktion, trädgårdsproduktionen på friland och i växthus samt svampodlingen. Statistiken innehåller uppgifter om arealen och skördarna av trädgårdsväxter som odlas på friland och i växthus. Förfrågningen görs som en totalundersökning varje år, utom i fråga om växthusens energianvändning och odlingen av ampelväxter, där förfrågningen görs turvis vartannat år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, trädgårdsodling, fruktodling, grönsaksodling, frilandsodling, bärodling, växthusodling, prydnadsväxter, plantskolor, energiförbrukning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Trädgårdsstatistik [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/puutt/index_sv.html