Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Pensioner från FPA

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Pensioner från FPA
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: Det finländska pensionsskyddet består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem, folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet. Statistiken över FPA-pensioner ger en helhetsbild av de pensioner som administreras av FPA.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, pensioner, pensionsförmåner, pensionärer, folkpensioner, familjepensioner, fronttillägg, garantipension.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Pensioner från FPA [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/elakkk/index_sv.html