Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Industriproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdet av industriproduktionen 84 miljarder euro år 2020
1.7.2021
Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda produktionen inom industrin (näringsgrenarna B: Utvinning av mineral och C: Tillverkning) år 2020 till 84,1 miljarder euro. Värdet av den sålda industriproduktionen minskade med nästan en tiondel från året innan.

Beskrivning: Industrins produktionsstatistik omfattar uppgifter om såld produktion och om totalproduktionen efter varunomenklatur. Uppgifterna samlas in årligen från företagen eller deras arbetsställen (näringsgrenar: gruvdrift och utvinning av mineral B samt tillverkning C).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förädling, gruvdrift, industri, industriproduktion, nyttigheter, näringsgrenar, prodcom- nomenklatur, produkter, produktion, sprängning, tillverkning, utvinning av mineral, varor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/index_sv.html