Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Sökande till utbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nya studenter fick lättare studieplats år 2020 än året innan
9.12.2021
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik blev det lättare för vårens nya studenter att få studieplats år 2020, då över 37 procent fortsatte sina studier samma år. Till yrkeshögskoleutbildning fortsatte knappa 13 procent, till universitetsutbildning 23 procent och till yrkesutbildning 2 procent. Av dem som gick ut grundskolan fortsatte 2,7 procent, dvs. omkring 1 600 elever, inte sin utbildning år 2020. Inom gymnasieutbildning fortsatte 54 procent, inom yrkesutbildning 39 procent, inom grundskolans påbyggnadsundervisning (årskurs 10) 1 procent och inom handledande eller förberedande utbildningar 4 procent.

Beskrivning: Statistiken beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen, hur de kommer in, hur de som avslutat grundskolan och nya studenter placerar sig för vidareutbildning direkt efter examen. I statistiken finns uppgifter om antalet personer som sökt sig till utbildning och antalet nya studerande, deras tidigare utbildning och uppgifter om dem som sökt samtidigt till olika utbildningssektorer. Statistikuppgifter har producerats årligen sedan 1990–talet. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fortsatta studier, gemensam elevantagning, läroinrättningar, studerande, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/index_sv.html