Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Reparationsbyggande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdet av byggföretagens reparationsentreprenader för byggnader var 7,7 miljarder euro år 2020
9.12.2021
Enligt Statistikcentralen var värdet av byggnadsentreprenader i husbyggnadsföretag som sysselsätter minst 5 personer totalt 19,6 miljarder euro år 2020. Av företagens husbyggnadsarbeten hänförde sig 7,7 miljarder euro till reparationsbyggande. Företag inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet stod för ungefär 53 procent därav och företag inom egentligt husbyggande för 47 procent. Värdet av reparationsbyggande sjönk med nästan 19 procent från år 2019.

Beskrivning: Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande på årsnivå. Ur bostadssamfundens och de större byggföretagens bokslutsuppgifter fås värdeuppgifter för repara-tionsbyggande. Reparationsbyggandet av bostadssamfund indelas i två delar: i reparationsbyggande av bostadsaktiebolag och i reparationsbyggande av aravahyreshus. Byggföretagens reparationsbyggande beskriver reparationsbyggnadsverksamheten i byggföretag med minst 10 anställda. Av statistiken framgår också objekten för reparationsbyggandet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: aravahyreshus, bostadsaktiebolag, företag, grundläggande renovering, omsättning, reparationsbyggande, reparationskostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats
7.11.2014
Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/index_sv.html