Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Totalförbrukning av virke

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Totalförbrukning av virke
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken uppger årliga uppgifter om den totala årliga förbrukningen av virke i Finland. Den omfattar det råvirke och skogsindustrins biprodukter och träavfall som använts som råvara för produktion av skogsindustriprodukter i Finland samt den brännved och de fasta träbränslen som gått till energiproduktion i småhus och i värme- och kraftverken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: energived, flis, hyggesrester, avfallsvirke, konsumtion, massa- och pappersindustri, skogsindustri, virke, träbränslen, trävaruindustrin, råvirke.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalförbrukning av virke [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/raapks/index_sv.html