Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Familjer

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Minskningen av antalet familjer har stannat av
28.5.2021
Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det totalt 1 467 653 familjer i Finland i slutet av år 2020. Antalet familjer ökade med 285, medan familjerna ännu året innan minskade med 1 313. Medan den vanligaste familjetypen år 1990 var gifta par och barn, var den vanligaste familjetypen år 2020 gifta par utan barn. Antalet familjer har minskat stadigt bland gifta par och barn. På motsvarande sätt har antalet gifta par och sambor utan barn ökat.

Beskrivning: Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem bor i samma bostad. Statistiken omfattar familjer och barnfamiljer och befolkningsuppgifter om dessa. Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop. I statistiken finns makarnas/föräldrarnas ålder, språk, medborgarskap och födelseland samt varje hemmaboende barns ålder och kön. Som barnfamiljer klassificeras familjer med barn som inte fyllt 18 år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barn, barnfamiljer, ensamförsörjarfamiljer, familjer, medborgarskap, ombildade familjer, registrerat partnerskap, samboende, äktenskap.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet av arsöversikten Familjer framflyttas
21.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/index_sv.html