Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Statistik över vägtrafikolyckor

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I vägtrafiken dog 10 personer i februari
18.3.2022
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 185 i februari 2022. I dessa dog 10 och skadades 250 personer. Antalet döda var 1 fler än i februari 2021 och antalet skadade 90 fler. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan. Döda i vägtrafiken under de 12 senaste månaderna, 1/1985 - 2/2022 preliminära uppgifter per månad

Beskrivning: Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller mångsidig information om vägtrafikolyckor som lett till personskada och om personer som varit delaktiga i olyckorna. Statistiken redovisas från och med år 1931 och sammanställs varje månad som preliminär statistik och som slutliga uppgifter på årsnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: alkohol, bilar, dödlighet, fordon, motorfordon, olycksfall, rusmedel, trafik, trafikdödade, trafikfylleri, trafikolyckor, trafikskador, trafiksäkerhet, vägtrafik.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
17.2.2010
Namnet på statistiken Vägtrafikolyckor är fr.o.m. 17.2.2010 Statistik över vägtrafikolyckor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/index_sv.html