Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Tidsanvändning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hälften av arbetsveckorna omfattar fem dagar
16.4.2014
I Finland är det vanligast med femdagars arbetsvecka: hälften av alla sysselsatta hade arbetat fem dagar i veckan. Företagarna hade oftare än löntagarna en arbetsvecka som var längre än fem dagar. Av företagarna jobbade något under en tredjedel varje dag i veckan. Uppgifterna framgår av de veckodagböcker över förvärvsarbete som insamlades i samband med undersökningen om tidsanvändning 2009 - 2010.

Beskrivning: Undersökningen om tidsanvändning är en intervjuundersökning, där deltagarna under en tvådygnsperiod noggrant för bok över sin tidsanvändning. Undersökningen klarlägger hur deltagarna fördelar sin tid på olika aktiviteter, dags- och veckorytmen i tidsanvändningen samt social samvaro. Tillstånd att använda uppgifterna kan erhållas för vetenskapliga undersökningar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: amatörteatrar, arbetstid, bibliotek, bildkonst, böcker, dagstidningar, dans, datateknik, datorer, deltagande, dygnsrytm, filmer, fritid, frivilligt arbete, hemarbete, hobbyer, internet, konserter, konstintressen, kultur, kulturdeltagande, kulturevenemang, kulturintressen, levnadssätt, läsning, motion, museer, musik, opera, radio, sociala medier, sociala relationer, socioekonomisk ställning, studier, television, tidsanvändning, tidskrifter, vardagsliv.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
4.1.2018
Namnet på statistiken Undersökningen om tidsanvändning har ändrats till Tidsanvändning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tidsanvändning [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/akay/index_sv.html