Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Statistik över levnadsförhållanden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Andelen hushåll med försörjningssvårigheter år 2021 tillbaka på nivån före coronapandemin
1.4.2022
Av hushållen upplevde 6,6 procent, dvs. något under 190 000, svårigheter eller stora svårigheter med att få pengarna att räcka till år 2021. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden. Andelen var nästan densamma som år 2019, då 6,8 procent av hushållen upplevde försörjningssvårigheter. År 2020 var andelen 7,3 procent.

Beskrivning: Statistiken om levnadsförhållanden beskriver hushållsbefolkningens levnadsförhållanden ur olika perspektiv, såsom risk för fattigdom eller social utestängning, upplevt välbefinnande och utkomst, hälsa och boende efter befolkningsgrupp i Finland. Uppgifterna samlas in årligen med undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden, som också används för att producera de urvalsbaserade uppgifterna för inkomstfördelningsstatistiken samt de finländska uppgifterna för EU-SILC-undersökningen. En del av uppgifterna i statistiken samlas in bara under vissa bestämda år, och en del årligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: levnadsförhållande, subjektiv utkomst, utkomst, fattigdomsrisk, risk för social utestängning, upplevt välbefinnande, hälsa, boende, socioekonomisk ställning, hushåll.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över levnadsförhållanden [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eot/index_sv.html