Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Köpeskillingsstatistik över fastigheter

Producent:
Lantmäteriverket
Uppgifter: Köpeskillingsstatistik över fastigheter
www.maanmittauslaitos.fi
Beskrivning: Lantmäteriverket upprätthåller ett register över fastighetsköp, som innefattar alla överlåtelse, dvs. köp, utbyten, gåvor och skiftesavtal samt föravtal om fastighetsköp. Publikationen Köpeskillingsstatistik över fastigheter bygger på registret. Publikationen utkommer två gånger per år, på vårvintern en helårsrapport över hela det föregående året och en halvårs- statistik som gäller det pågående året i september. Den innehåller gott om olika slags tabeller om markens pris årligen fördelat enligt län- och kommungrupper.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fastigheter, fastighetsköp, priser, egnahemshus, tomter, fritidshus.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Köpeskillingsstatistik över fastigheter [e-publikation].
Helsingfors: Lantmäteriverket [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkahin/index_sv.html