Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Utrikeshandel med varor och tjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands utrikeshandel ökade under sista kvartalet 2021 jämfört med året innan
15.3.2022
Under sista kvartalet 2021 ökade den sammanlagda exporten av varor och tjänster med 5,4 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal år 2020. Omkring tre fjärdedelar av ökningen härrörde från varuexporten. Även om ökningen av exporten av tjänster var relativt sett mindre, ökade även den med 1,4 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Den sammanlagda importen av varor och tjänster ökade till och med mer än exporten, dvs. med 7,1 miljarder euro, jämfört med sista kvartalet 2020. Varornas och tjänsternas andelar av ökningen var desamma som inom exporten, dvs. omkring 75 procent berodde på varuimporten och 25 procent på tjänsteimporten. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen .

Beskrivning: Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning. Statistiken beskriver utrikeshandeln som en helhet och utgör en länk mellan varuhandeln enligt IMTS-manualen (International Merchandise Trade Statistics) publiceras av Tullen och BPM-manualen (Balance of Payments Manual) publiceras av Statistikcentralen. Utrikeshandel med varor och tjänster ingår i bytesbalansen, vilket innebär att statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistikuppgifterna används också vid produktion av uppgifter om sektorn utlandet i nationalräkenskaperna. Uppgifterna levereras till Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat, Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och OECD.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, import, nationalräkenskaper, tjänster, utrikeshandel, varor.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: En ny metod har införts för beräkning av importen inom sjöfrakt när det gäller transporttjänster
15.3.2022
När det gäller importen inom transporttjänster har beräkningsmetoden förnyats på grund av de asymmetrier som observerats i fråga om Finland och andra länder i utrikeshandeln med transporttjänster.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/index_sv.html