Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Servicebranschens varustatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inom näringsgrenen Vägtransport, godstrafik och flyttjänster var omsättningen för del- och hellasttransporter störst år 2020
21.12.2021
Enligt Servicebranschens varustatistik av Statistikcentralen bestod merparten av omsättningen inom näringsgrenen Vägtransport, godstrafik och flyttjänster (494), 40,8 procent, av del- och hellasttransporter inom vägtrafiken år 2020. Omsättningen av hel- och dellasttransporter uppgick till 2,5 miljarder euro. Produktgruppen flyttjänster hade den minsta omsättningsandelen, dvs. 1,5 procent av näringsgrenens omsättning. Omsättningen uppgick till knappa 100 miljoner euro.

Beskrivning: Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar tjänster. Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och Rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (295/2008), som definierar statistikens datainnehåll och klassificering samt de näringsgrenar som omfattas av statistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagstjänster, näringsgrenar, omsättning, tjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Företagstjänster offentliggörs i fortsättningen under namnet Servicebranschens varustatistik
3.11.2021
Statistikens namn ändras så att det bättre beskriver statistikens innehåll, eftersom statistiken nu omfattar inte bara de näringsgrenar som producerar tjänster för företag utan också andra servicebranscher.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/index_sv.html