Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tilastot asiasanoittain

Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Tilastoista tehdään vuosittain yli 600 uutta julkistusta.

Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 100 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

Tilastot asiasanoittain -sivulla voi selata tilastotietoa aakkosittain järjestetyn asiasanalistan avulla. Jokaisen tilaston sisältö on kuvattu oleellisilla asiasanoilla ja kunkin asiasanan yhteydessä on linkit niihin tilastoihin, joissa esiintyy asiasanaa koskevaa tilastotietoa. Kaikki asiasanat yhdellä sivulla

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö 

Taide
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Taide-esineet
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Taideharrastukset
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Taidehuutokaupat
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Taidekauppa
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Taideliikkeet
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Taidemarkkinat
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Taideyliopistot
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Taimitarhat
Puutarhatilastot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Taiteen perusopetus
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Takuueläkkeet
Kelan eläkkeet
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Talletukset
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Tuottaja: Tilastokeskus
Talonrakennus
Rakennukset ja kesämökit
Tuottaja: Tilastokeskus
Rakennus- ja asuntotuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Rakennuskustannusindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Talonrakentaminen
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Talousjätteet
Jätetilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Talousodotukset
Kuluttajien luottamus
Tuottaja: Tilastokeskus
Tanssi
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Tanssin aluekeskukset
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Tapaamisoikeus
Lapsen elatus ja huolto sekä vanhemmuuden selvittäminen
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tapaturmakuolleisuus
Kuolemansyyt
Tuottaja: Tilastokeskus
Tapaturmat
Tieliikenneonnettomuustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Työtapaturmat
Tuottaja: Tilastokeskus
Tarjonta
Aluetilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Neljännesvuositilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Tasa-arvo
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Taseet
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Taudit
Lääkkeiden korvausoikeudet
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Tautikuolleisuus
Kuolemansyyt
Tuottaja: Tilastokeskus
Tavaraliikenne
Kotimaan vesiliikenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Tieliikenteen tavarankuljetukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Ulkomaan meriliikenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Tavarat
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Tuottaja: Tilastokeskus
Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tilastokeskus
Tavaroiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tulli
Teollisuustuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Teatteri
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Tehostettu tuki
Oppimisen tuki
Tuottaja: Tilastokeskus
Televisio
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Televisioyhtiöt
Joukkoviestintä
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuden tuottajahintaindeksi
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuus
Alueellinen yritystoimintatilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuden energiankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuden uudet tilaukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuustuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuushöyry
Sähkön ja lämmön tuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuusjätteet
Jätetilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuslämpö
Sähkön ja lämmön tuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuspuu
Hakkuukertymä ja puuston poistuma
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun markkinahakkuut
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teollisuuspuun kauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teollisuustuotanto
Teollisuustuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Terveydenhuollon kustannukset
Terveydenhuollon menot ja rahoitus
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Terveydenhuollon rahoitus
Terveydenhuollon menot ja rahoitus
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Terveydenhuolto
Terveydenhuollon menot ja rahoitus
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Työterveyshuolto
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Terveydenhuoltomenot
Terveydenhuollon menot ja rahoitus
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Terveys
Elinolotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Teurastamot
Lihantuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teurastus
Lihantuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tieliikenne
Tieliikenneonnettomuustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tieliikenteen tavarankuljetukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Tietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tieluokka
Tietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tiepäällyste
Tietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tietokoneet
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Tietotekniikan käyttö yrityksissä
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Tietoliikenneverkot
Tietotekniikan käyttö yrityksissä
Tuottaja: Tilastokeskus
Tietosuoja
Tietotekniikan käyttö yrityksissä
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Tietotekniikka
Aikuiskoulutukseen osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Tietotekniikan käyttö yrityksissä
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Tietoturva
Tietotekniikan käyttö yrityksissä
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Tietoyhteiskunta
Tietotekniikan käyttö yrityksissä
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Tiimityö
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaukset
Teollisuuden uudet tilaukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Tilausliikenne
Ilmaliikenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Tilinpito
Metsätilinpito
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilinpäätös
Asunto-osakeyhtiöiden talous
Tuottaja: Tilastokeskus
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Toimeentulo
Elinolotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Toimeentulotuki
Toimeentulotuki
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Toimiala
Metsäteollisuuden puunkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Toimialat
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Tuottaja: Tilastokeskus
Alueellinen panos-tuotos
Tuottaja: Tilastokeskus
Alueellinen yritystoimintatilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Ansiotasoindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Kaupan liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkkarakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkkasummakuvaajat
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelualojen hyödyketilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelujen tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Panos-tuotos
Tuottaja: Tilastokeskus
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Tavaroiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tulli
Teollisuuden energiankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuuden uudet tilaukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuustuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuottavuustutkimukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työtaistelutilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Työtapaturmat
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimakustannusindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimakustannustutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Toimipaikat
Teollisuuden energiankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Toimipaikka
Alueellinen yritystoimintatilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tonnikilometri
Rautatietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tontit
Kiinteistöjen hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Kiinteistöjen kauppahintatilasto
Tuottaja: Maanmittauslaitos
Tukkipuu
Hakkuukertymä ja puuston poistuma
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsäteollisuuden puunkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun markkinahakkuut
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teollisuuspuun kauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tukku- ja vähittäiskauppa
Kaupan liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Tukkuhinnat
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tukkuhintaindeksi
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tukkukauppa
Kaupan liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Tullirikokset
Rikos- ja pakkokeinotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuloerot
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulojen uudelleenjako
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulonjako
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulonsiirrot
Aluetilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuloslaskelma
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuloslaskelmat
Asunto-osakeyhtiöiden talous
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulot
Aluetilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Kotitalouksien kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Kotitalouksien varallisuus
Tuottaja: Tilastokeskus
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Sektoritilit neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityismetsätalouden liiketulos
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tuomiot
Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuonti
Alueellinen panos-tuotos
Tuottaja: Tilastokeskus
Energian hankinta ja kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Kalan ulkomaankauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppatilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsäteollisuuden puunkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsätilinpito
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Panos-tuotos
Tuottaja: Tilastokeskus
Puupelletit
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tilastokeskus
Tavaroiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tulli
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tupakkatilasto
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tuontihinnat
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit
Tuottaja: Tulli
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuontihintaindeksi
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuotannontekijätulot
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuotanto
Alueellinen panos-tuotos
Tuottaja: Tilastokeskus
Aluetilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Kananmunien tuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Neljännesvuositilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Panos-tuotos
Tuottaja: Tilastokeskus
Puupelletit
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teollisuuden uudet tilaukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuustuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuotannon suhdannekuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Tupakkatilasto
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tuotantopanokset
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuotantosuunta
Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tuotantotapa
Kananmunien tuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tuotekehitys
Innovaatiotoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuoteluokat
Tavaroiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tulli
Tuottajahinnat
Kalan tuottajahinta
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Lihantuotanto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatalouden tuottajahintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Palvelujen tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuottavuus
Tuottavuustutkimukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuotteet
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Teollisuustuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tupakka
Tupakkatilasto
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tupakointi
Tupakkatilasto
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Turve
Energian hankinta ja kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Energian hinnat
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Innovaatiotoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimuslaitokset
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimusmenot
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimustoiminta
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkinnon suorittaneet
Opiskelijat ja tutkinnot
Tuottaja: Tilastokeskus
Sijoittuminen koulutuksen jälkeen
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön koulutusrakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkinnot
Opintojen kulku
Tuottaja: Tilastokeskus
Opiskelijat ja tutkinnot
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön koulutusrakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkintoon johtava koulutus
Aikuiskoulutukseen osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Tytäryhtiöt
Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla
Tuottaja: Tilastokeskus
Työaika
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työeläkkeet
Kokonaiseläkemenot
Tuottaja: Eläketurvakeskus
Suomen työeläkevakuutetut
Tuottaja: Eläketurvakeskus
Suomen työeläkkeensaajat
Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilasto Suomen eläkkeensaajista
Tuottaja: Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos
Työelämä
Avoimet työpaikat
Tuottaja: Tilastokeskus
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työtaistelutilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työhyvinvointi
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työhön sitoutuminen
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työilmapiiri
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työkokemus
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työlliset
Aluetilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työllisyys
Aluetilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Sijoittuminen koulutuksen jälkeen
Tuottaja: Tilastokeskus
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työllisyysaste
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työmarkkina-asema
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työmarkkinat
Avoimet työpaikat
Tuottaja: Tilastokeskus
Sijoittuminen koulutuksen jälkeen
Tuottaja: Tilastokeskus
Työnvälitystilasto
Tuottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työmarkkinatuki
Kelan työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Suomen työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Työmatkat
Suomalaisten matkailu
Tuottaja: Tilastokeskus
Työn imu
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työn kuormittavuus
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työn merkitys
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työn organisointi
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työn tuottavuus
Tuottavuustutkimukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Työntekijät
Työterveyshuolto
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Työolot
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työtapaturmat
Tuottaja: Tilastokeskus
Työpaikan vaihto
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työpaikat
Avoimet työpaikat
Tuottaja: Tilastokeskus
Työnvälitystilasto
Tuottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työpaikkakiusaaminen
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työpaikkakoulutus
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työpaikkaväkivalta
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työssäkäynti
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työsuhde
Suomen työeläkevakuutetut
Tuottaja: Eläketurvakeskus
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työtaistelut
Työtaistelutilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Työtapaturmat
Työtapaturmat
Tuottaja: Tilastokeskus
Työterveys
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työtapaturmat
Tuottaja: Tilastokeskus
Työterveyshuolto
Työterveyshuolto
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Työttömyys
Kelan työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sijoittuminen koulutuksen jälkeen
Tuottaja: Tilastokeskus
Suomen työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Työnvälitystilasto
Tuottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työttömyysaste
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työttömyysetuudet
Kelan työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Suomen työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Työttömyyskorvaukset
Kelan työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Suomen työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Työttömyysriski
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työttömyysturva
Kelan työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Suomen työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Työttömät
Kelan työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Suomen työttömyysturva
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Työnvälitystilasto
Tuottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työtunnit
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työturvallisuus
Työtapaturmat
Tuottaja: Tilastokeskus
Työtyytyväisyys
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoima
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimakustannukset
Työvoimakustannusindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimakustannustutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimakustannusindeksi
Työvoimakustannusindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoiman ulkopuolella olevat
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimaosuus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimapolitiikka
Työnvälitystilasto
Tuottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
Työyhteisöt
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Työympäristö
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö