Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen virallinen tilasto

Metsätilinpito

Tuottaja:
Luonnonvarakeskus
Tiedot: Metsätilinpito
stat.luke.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
stat.luke.fi
Kuvaus: Metsätilinpito on tilastokokonaisuus, jossa käyttö- ja massataseen avulla kuvataan puun ja metsäteollisuustuotteiden tarjontaa eri lähteistä, käyttöä teollisuudessa ja energian tuotannossa sekä puuaineksen virtoja raaka-aineista tuotteiksi. Lisäksi esitetään tietoja puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupasta puun kuiva-ainetonneina. Metsätilinpito koostuu kahdesta osasta, käyttötaseesta ja massataseesta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: jätepuu, kartonki, käyttötase, massa- ja paperiteollisuus, massatase, metsätalous, metsäteollisuus, metsäteollisuustuotteet, metsätilastot, paperi, puuenergia, puulevyt, puumassa, puutuoteteollisuus, raakapuu, sahatavara, tilinpito, tuonti, vienti.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsätilinpito [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mtili/index.html