Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tilastot asiasanoittain

Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Tilastoista tehdään vuosittain yli 600 uutta julkistusta.

Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 100 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

Tilastot asiasanoittain -sivulla voi selata tilastotietoa aakkosittain järjestetyn asiasanalistan avulla. Jokaisen tilaston sisältö on kuvattu oleellisilla asiasanoilla ja kunkin asiasanan yhteydessä on linkit niihin tilastoihin, joissa esiintyy asiasanaa koskevaa tilastotietoa. Kaikki asiasanat yhdellä sivulla

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö 

Jalostus
Teollisuustuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Jalostusarvo
Alueellinen yritystoimintatilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Jatko-opiskelu
Koulutukseen hakeutuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Sijoittuminen koulutuksen jälkeen
Tuottaja: Tilastokeskus
Johdannaiset
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Tuottaja: Tilastokeskus
Joukkoliikenne
Koulumatkatuki
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Joukkoviestimet
Joukkoviestintä
Tuottaja: Tilastokeskus
Joukkoviestintä
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkinen sektori
Ansiotasoindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Kuntasektorin palkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkkarakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Palkkasummakuvaajat
Tuottaja: Tilastokeskus
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimakustannustutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Valtion kuukausipalkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristönsuojelumenot
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkinen talous
Julkisten menojen hintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Sektoritilit neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa
Tuottaja: Tilastokeskus
Verot ja veronluonteiset maksut
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristönsuojelumenot
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkinen velka
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkiset menot
Julkisten menojen hintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Neljännesvuositilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristönsuojelumenot
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisten menojen hintaindeksi
Julkisten menojen hintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen menot
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöt
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Junakilometri
Rautatietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Jätehuolto
Jätetilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristöliiketoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristönsuojelumenot
Tuottaja: Tilastokeskus
Jätepuu
Metsäteollisuuden puunkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsätilinpito
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun energiakäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puun kokonaiskäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Jätevesi
Jätetilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristöliiketoiminta
Tuottaja: Tilastokeskus
Jätteet
Jätetilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö