Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen virallinen tilasto

Sektoritilit neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kotitalouksien säästämisasteessa laskua neljännellä neljänneksellä
15.3.2022
Kotitalouksien säästämisaste laski loka-joulukuussa edellisestä neljänneksestä. Kulutusmenot kasvoivat, ja käytettävissä oleva tulo pieneni hieman. Kotitalouksien investointiaste pysyi edellisen neljänneksen tasolla. Yritysten voittoaste kasvoi 3,9 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä. Voittoasteen kasvu johtuu toimintaylijäämän reilusta kasvusta. Toimintaylijäämä kasvoi voimakkaasti, koska arvonlisäys kasvoi 6,7 prosenttia mutta maksetut palkansaajakorvaukset pysyivät edellisen neljänneksen tasolla. Yrityssektorin investointiaste oli edelliseen neljänneksen tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kuvaus: Sektoritilit ovat osa kansantalouden tilinpitoa. Sektoritilit muodostavat laajan, yhtenäisen kokonaisuuden, joka koostuu kunkin institutionaalisen sektorin reaali- ja rahoitustileistä. Reaalitileillä tarkoitetaan kansantalouden tilinpidossa tilejä, joilla kuvataan tavaroiden ja palveluiden reaalisen tuotantotoiminnan arvoa sekä tämän toiminnan synnyttämiä tulovirtoja ja niiden kulkua taloudessa. Rahoitustilinpidolla puolestaan viitataan tileihin, joilla kuvataan rahoitusvarojen ja -velkojen varantoja ja muutoksia. Reaali- ja rahoitustilit ovat kytköksissä toisiinsa, koska reaalipuolen tuloista ja menoista muodostuva ali- tai ylijäämä näkyy tilijärjestelmän rahoituspuolella varojen tai velkojen lisäyksenä/vähennyksenä. Tämä tilasto keskittyy sektoritilien reaalipuoleen. Se kuvaa kunkin sektorin tuotantoa, tulonmuodostusta, tulojen jakoa, tulojen käyttöä ja näiden taloustoimien lopputuloksena syntyvää nettoluotonantoa eli sektorin rahoitusaseman muutosta. Rahoitustilinpito tilastoi sektoritilien rahoituspuolen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, sektorit, sektoritilit, tulot, menot, julkinen talous, nettoluotonanto, käytettävis-sä oleva tulo, kotitaloudet, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu siirtynyt Valtiokonttorille
18.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sekn/index.html