Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito on laaja, tilastoihin perustuva kokonaisjärjestelmä, jolla kuvataan kansantalouden toimintaa järjestelmällisesti ja kansainvälisten suositusten mukaisesti. Se kuvaa systemaattisesti sekä kansantalouden rakennetta että siinä tapahtuvia muutoksia. Tunnetuin kansantalouden tilinpidon tunnusluku on bruttokansantuote.

Katso videolta, miten kokonaiskuva taloudesta rakentuu:

Kansantalouden tilinpito - talouden koko kuva (video YouTube-palvelussa).

Kansantalouden tilinpito kerää, yhdistelee ja analysoi valtavaa tietomassaa. Laskennan tuloksena syntyvät muun muassa tietoja yritysten saamista tuotoista, valtion varoista ja veloista sekä koko talouden työllisyydestä tai kotitalouksien kulutuksesta. 

Infograafi: Kansantalouden tilinpito kuvaa Suomen taloudellista toimintaa

Julkaisut

Muut linkit

Yhteystiedot

Sähköposti: kansantalous@stat.fi

Päivitetty 9.4.2024