Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tilastot asiasanoittain

Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Tilastoista tehdään vuosittain yli 600 uutta julkistusta.

Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota. Muiden tilastotuottajien tuottamista noin 100 tilastosta on Tilastot-sivustolla kuvaus, joka on linkitetty kunkin tuottajaorganisaation verkkopalvelussa julkaistuihin tilaston tietoihin.

Tilastot asiasanoittain -sivulla voi selata tilastotietoa aakkosittain järjestetyn asiasanalistan avulla. Jokaisen tilaston sisältö on kuvattu oleellisilla asiasanoilla ja kunkin asiasanan yhteydessä on linkit niihin tilastoihin, joissa esiintyy asiasanaa koskevaa tilastotietoa. Kaikki asiasanat yhdellä sivulla

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö 

Vaalit
Aluevaalit
Tuottaja: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit
Tuottaja: Tilastokeskus
Europarlamenttivaalit
Tuottaja: Tilastokeskus
Kunnallisvaalit
Tuottaja: Tilastokeskus
Presidentinvaalit
Tuottaja: Tilastokeskus
Vaihtotase
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Tuottaja: Tilastokeskus
Vaikeasti täytettävä työpaikka
Avoimet työpaikat
Tuottaja: Tilastokeskus
Vaikeavammaiset
Kelan kuntoutus
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Vaikutusmahdollisuudet
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Vajaakuntoiset
Kelan kuntoutus
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Valmistus
Teollisuustuotanto
Tuottaja: Tilastokeskus
Valokuvakeskukset
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Valokuvausliikkeet
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Valtatie
Tietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Valtion menot
Julkisten menojen hintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Valtion tulot
Verot ja veronluonteiset maksut
Tuottaja: Tilastokeskus
Valtiontakaus
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Yritystukitilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Valtiontalous
Julkisten menojen hintaindeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa
Tuottaja: Tilastokeskus
Valtion kuukausipalkat
Tuottaja: Tilastokeskus
Verot ja veronluonteiset maksut
Tuottaja: Tilastokeskus
Valtiontuki
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Yksityismetsätalouden liiketulos
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Yritystukitilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Valtionvelka
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Valuuttavaranto
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Tuottaja: Tilastokeskus
Vammaiset
Kelan vammaisetuudet ja -palvelut
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Vammaisten tulkkauspalvelut
Kelan vammaisetuudet ja -palvelut
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Vammaistuki
Kelan vammaisetuudet ja -palvelut
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Vangitseminen
Rikos- ja pakkokeinotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Vanhainkodit
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Vanhemmuuden vahvistaminen
Lapsen elatus ja huolto sekä vanhemmuuden selvittäminen
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Vanhemmuus
Lapsen elatus ja huolto sekä vanhemmuuden selvittäminen
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Vanhempainpäiväraha
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Äitiysavustus
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Vanhempainraha
Vanhempainpäiväraha
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Vanhukset
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Vanhustenhuolto
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Vankeus
Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-aika
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Suomalaisten matkailu
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan asunnot
Rakennukset ja kesämökit
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan matkat
Suomalaisten matkailu
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajankalastus
Vapaa-ajankalastus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Vapaaehtoistyö
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaa-ajan osallistuminen
Tuottaja: Tilastokeskus
Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot
Asuntojen vuokrat
Tuottaja: Tilastokeskus
Varallisuus
Kotitalouksien varallisuus
Tuottaja: Tilastokeskus
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Rahoitustilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Varallisuusrikokset
Rikos- ja pakkokeinotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Varastot
Maatilojen sadonkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Varhaisperuna
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Varsinainen kauppalaivasto
Kauppalaivasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Varusmiehet
Sotilasavustus
Tuottaja: Kansaneläkelaitos
Vastasyntyneet
Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Vaunu
Rautatietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Vaunuakselikilometri
Rautatietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Vehnä
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatilojen sadonkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Velat
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Tuottaja: Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Kotitalouksien varallisuus
Tuottaja: Tilastokeskus
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Rahoitustilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Ulosottoasiat
Tuottaja: Tilastokeskus
Velkaantumistilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Velkajärjestelyt
Tuottaja: Tilastokeskus
Velkaantuminen
Velkaantumistilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Velkaantumisaste
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Rahoitustilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Velkaantumistilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Velkajärjestely
Velkajärjestelyt
Tuottaja: Tilastokeskus
Verkko-opiskelu
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Verkkokauppa
Tietotekniikan käyttö yrityksissä
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Verkkomedia
Joukkoviestintä
Tuottaja: Tilastokeskus
Veroaste
Kansantalouden tilinpito
Tuottaja: Tilastokeskus
Verot ja veronluonteiset maksut
Tuottaja: Tilastokeskus
Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Veronalaiset tulot
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Verotulot
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Verot ja veronluonteiset maksut
Tuottaja: Tilastokeskus
Verotus
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tuottaja: Tilastokeskus
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Tulonjakotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Verot ja veronluonteiset maksut
Tuottaja: Tilastokeskus
Ympäristöverot
Tuottaja: Tilastokeskus
Vesi
Hydrologiset havainnot
Tuottaja: Suomen ympäristökeskus
Vesilii-kenne
Kotimaan vesiliikenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Vesirakentaminen
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Vesiviljely
Kalan tuottajahinta
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Vesiviljely
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Vesivoima
Energian hankinta ja kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Veturi
Rautatietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Veturikilometri
Rautatietilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Vienti
Energian hankinta ja kulutus
Tuottaja: Tilastokeskus
Kalan ulkomaankauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppatilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Metsätilinpito
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Puupelletit
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tilastokeskus
Tavaroiden ulkomaankauppa
Tuottaja: Tulli
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Tupakkatilasto
Tuottaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Vientihinnat
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit
Tuottaja: Tulli
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Vientihintaindeksi
Tuottajahintaindeksit
Tuottaja: Tilastokeskus
Viestintätekniikka
Tietotekniikan käyttö yrityksissä
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Vihannekset
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppatilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Vihannesviljely
Puutarhatilastot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Vihapuhe
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Viihde-elektroniikka
Joukkoviestintä
Tuottaja: Tilastokeskus
Viikkotyöaika
Työvoimatutkimus
Tuottaja: Tilastokeskus
Vilja
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppatilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatilojen sadonkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Viljakasvit
Käytössä oleva maatalousmaa
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Maatilojen sadonkäyttö
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Satotilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Viljakauppa
Teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastot
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Viljatuotteet
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppatilasto
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Virkistyskalastus
Vapaa-ajankalastus
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Volyymi-indeksi
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Volyymi-indeksit
Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit
Tuottaja: Tulli
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Tuottaja: Tilastokeskus
Tuotannon suhdannekuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Vuohi
Kotieläinten lukumäärä
Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Vuokra-asunnot
Asunnot ja asuinolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Vuokraindeksi
Asuntojen vuokrat
Tuottaja: Tilastokeskus
Vuokrat
Asuntojen vuokrat
Tuottaja: Tilastokeskus
Vuokratyö
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Vuorokausirytmi
Ajankäyttö
Tuottaja: Tilastokeskus
Vuorotyö
Työolot
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestö
Kuolleet
Tuottaja: Tilastokeskus
Muuttoliike
Tuottaja: Tilastokeskus
Syntyneet
Tuottaja: Tilastokeskus
Työssäkäynti
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestöennuste
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön ennakkotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestörakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestöennusteet
Väestöennuste
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestönkasvu
Muuttoliike
Tuottaja: Tilastokeskus
Syntyneet
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestöennuste
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön ennakkotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestönmuutokset
Kuolleet
Tuottaja: Tilastokeskus
Muuttoliike
Tuottaja: Tilastokeskus
Siviilisäädyn muutokset
Tuottaja: Tilastokeskus
Syntyneet
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestöennuste
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön ennakkotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestöntiheys
Väestörakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestörakenne
Väestörakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Vähemmistökulttuurit
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Vähemmistöt
Kulttuuri
Tuottaja: Tilastokeskus
Vähittäiskauppa
Kaupan liikevaihtokuvaaja
Tuottaja: Tilastokeskus
Väkiluku
Väestöennuste
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestön ennakkotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Väestörakenne
Tuottaja: Tilastokeskus
Väkivalta
Rikos- ja pakkokeinotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Työtapaturmat
Tuottaja: Tilastokeskus
Väkivaltakuolleisuus
Kuolemansyyt
Tuottaja: Tilastokeskus
Väkivaltarikokset
Rikos- ja pakkokeinotilasto
Tuottaja: Tilastokeskus
Välituotekäyttö
Kotitaloustuotannon arvo
Tuottaja: Tilastokeskus
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Ä   Ö