Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen virallinen tilasto

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

Tuottaja:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tiedot: Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
www.thl.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
thl.fi
Kuvaus: Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut -tilasto perustuu sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterin tietoihin. Vanhainkodeilta, kehitysvammalaitoksilta, päihdehuollon laitoksilta sekä ikääntyneiden ja vammaisten ympärivuorokautisista asumispalveluista kerätään asiakaskohtaiset tiedot kaikista vuoden aikana päättyneistä hoitojaksoista sekä vuoden lopussa hoidossa olleista asiakkaista. Muista asumispalveluista päihdehuoltoa lukuun ottamatta kerätään tiedot vain vuoden lopussa hoidossa olleista asiakkaista. Nykyisen kaltainen tiedonkeruu alkoi sosiaalihuollossa vuonna 1995. Aineistossa on tietoja palveluntuottajista sekä asiakkaista ja heidän saamistaan palveluista. Kerättäviä tietoja ovat mm. asiakkaan tunnistetiedot, ikä, sukupuoli, kotikunta, hoidossa oloaika sekä tiedot siitä, mistä asiakas on tullut ja mihin hän on lähtenyt. Tiedot ilmoittaa palvelun tuottaja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: asumispalvelut, laitoshoito, sosiaalipalvelut, kehitysvammahuolto, palveluasuminen, päihdehuolto, vammaiset, vanhainkodit, vanhukset, vanhustenhuolto, ikääntyneet, mielenterveyskuntoutujat, hoitoilmoitusrekisteri, kehitysvammaiset, sosiaalihuolto.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut [verkkojulkaisu].
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/shlaitasup/index.html