Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen virallinen tilasto

Yksityismetsätalouden liiketulos

Tuottaja:
Luonnonvarakeskus
Tiedot: Yksityismetsätalouden liiketulos
stat.luke.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
stat.luke.fi
Kuvaus: Tilastossa julkaistaan alueittaiset (13 metsäkeskusta ja Ahvenanmaa) puuntuotannon tulot ja menot ja niiden perusteella laskettu yksityismetsätalouden liiketulos. Tuloina käytetään vuotuisten hakkuiden ja kantohintojen perusteella laskettuja bruttokantorahatuloja. Menot perustuvat Metlan metsänhoito-yhdistyksiltä ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolta keräämiin alueittaisiin kustannustietoihin. Tiedot esitetään myös metsämaan pinta-alaan suhteutettuina.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: metsätalous, yksityismetsätalous, kannattavuus, tulot, menot, liiketulos, valtiontuki.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityismetsätalouden liiketulos [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ymtkan/index.html