Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Miljöskatter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2019 betalades 4,5 procent mindre i energi- och transportskatter
2.9.2021
Utfallet av miljöskatter minskade år 2019 med något över 4,5 procent till 6,5 miljarder euro. Miljöskatternas andel av det totala beskattningsutfallet var fortfarande under 7 procent. Industrins miljöskatter sjönk med 8 procent från året innan. Minskningen gällde i synnerhet de energiskatter som industrin betalade. Hushållens miljöskatter var för sin del på samma nivå som år 2018. Hushållen betalade något över hälften av hela utfallet av miljöskatter.

Beskrivning: Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter beskriver beloppet av de miljöskatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna. Statistiken omfattar miljöbaserade skatter och avgifter samt vissa miljöbaserade användningsavgifter. Statistiken över miljöbaserade skatter och avgifter baserar sig på en internationellt sett enhetlig statistikram, som bl.a. OECD och EU:s statistikbyrå Eurostat varit med om att definiera. Statistikramen som utvecklats och godkänts i samråd gör det möjligt att samla in och jämföra internationellt enhetliga uppgifter. I statistiken över miljöbaserade skatter efter näringsgren presenteras skatter enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om miljöskatter direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, energiskatt, fordonsskatt, miljöskatter, miljöekonomi, miljöskatt.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i statistiken över miljöskatter ändras år 2015
19.12.2014
Datainnehållet i statistiken ändras år 2015 och omfattar inte längre miljörelaterade avgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/index_sv.html