Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Miljöaffärsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Tillverkningen satte fart på ökningen av miljöaffärsverksamheten år 2020
2.12.2021
Omsättningen av miljöaffärsverksamheten i Finland uppgick till 43 miljarder euro år 2020. Inom miljöaffärsverksamheten gjordes drygt 170 000 årsverken. Värdet av exporten var tio miljarder euro och förädlingsvärdet över 16 miljarder euro, vilket är åtta procent av förädlingsvärdet inom hela samhällsekonomin. Inom tillverkningen var omsättningen av miljöaffärsverksamheten 12,5 miljarder euro. Omsättningen ökade med sex procent från året innan, vilket gav drivkraft till ökningen av hela miljöaffärsverksamheten. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet.

Beskrivning: Statistiken över miljöaffärsverksamhet beskriver den affärsverksamhet med anknytning till miljön som bedrivs i Finland. Med miljöaffärsverksamhet avses sådan produktion som förebygger förorening av miljön eller sparar naturresurser. Hit kan höra produktion av varor, tjänster eller teknologi. Statistiken över miljöaffärsverksamhet ingår i den internationella ramen för statistikföring av miljöräkenskaper (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), som granskar växelverkan mellan miljö och ekonomi. EU:s förordning om miljöräkenskaper (nr 691/2011, 538/2014) och dess genomförandeförordning (nr 2174/2015) förpliktar EU:s medlemsländer att föra statistik över miljöaffärsverksamhet fr.o.m. år 2014.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallshantering, avfallsvatten, bullerbekämpning, energiproduktion, företag, förnybara naturresurser, icke förnybara naturresurser, luftvård, miljöaffärsverksamhet, miljöskydd, miljövård, omsättning, utsläpp.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikens källmaterial och beräkningsmetod har förändrats.
16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/index_sv.html