Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Miljöaffärsverksamhet

Med miljöaffärsverksamhet avses sådan verksamhet som är förknippad med att förebygga förorening av miljön eller spara naturresurser. Miljöteknologi är en del av miljöaffärsverksamhet. Miljöaffärsverksamhet kan vara ett företags huvudsakliga verksamhet eller biverksamhet. Miljöaffärsverksamhet är ingen egen näringsgren utan produktionen är utspridd i flera olika näringsgrenar.

Produktion som förebygger förorening av miljön

Produktion som förebygger förorening av miljön kan omfatta produkter, teknik eller tjänster som gäller skador på luften, marken och vattnet samt problem i anknytning till avfall, buller, naturens mångfald och landskap i naturtillstånd. En sådan produktion kan vara verksamhet, eller förknippad med verksamhet som är, mätning, uppföljning, förebyggande, hantering, reparation, undersökning, utveckling eller medvetandegörande av en fråga.

Produktion som sparar naturresurser

Produktion som sparar naturresurser kan omfatta produkter, teknik eller tjänster som gäller sparandet av naturresurser och effektiv användning av dem antingen i produktionsprocesser eller användningsprocesser. En sådan produktion kan vara verksamhet, eller förknippad med verksamhet som är, mätning, uppföljning, förebyggande, minskning av användning, återanvändning, återvinning, reparation, återställande, undersökning, utveckling eller medvetandegörande av en fråga.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/kas_sv.html