Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.12.2021

Tillverkningen satte fart på ökningen av miljöaffärsverksamheten år 2020

Omsättningen av miljöaffärsverksamheten i Finland uppgick till 43 miljarder euro år 2020. Inom miljöaffärsverksamheten gjordes drygt 170 000 årsverken. Värdet av exporten var tio miljarder euro och förädlingsvärdet över 16 miljarder euro, vilket är åtta procent av förädlingsvärdet inom hela samhällsekonomin. Inom tillverkningen var omsättningen av miljöaffärsverksamheten 12,5 miljarder euro. Omsättningen ökade med sex procent från året innan, vilket gav drivkraft till ökningen av hela miljöaffärsverksamheten. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöaffärsverksamhet.

Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2019 och 2020, miljarder euro

 Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2019 och 2020, miljarder euro

Omsättningen inom den största näringsgrenen inom miljöaffärsverksamhet, dvs. byggverksamhet, uppgick år 2020 till drygt 15 miljarder euro, vilket är mer än en tredjedel av hela miljöaffärsverksamheten. Inom byggverksamheten var årsverkena något under 66 000 och förädlingsvärdet nästan fem miljarder euro. Miljöaffärsverksamheten inom byggverksamheten består i huvudsak av energieffektiva lösningar.

När det gäller tillverkning var drivkraften bakom tillväxten inom miljöaffärsverksamheten den kemiska industrin. Dess omsättning har fördubblats på några år och uppgick till nästan tre miljarder euro år 2020. Ökningen beror på att produktionen av förnybara energikällor ökat.

När man jämför med hela samhällsekonomin är ökningen av miljöaffärsverksamheten under coronaåret 2020 anmärkningsvärd när det gäller tillverkning, eftersom produktionen inom tillverkningen i sin helhet sjönk klart. Däremot sjönk omsättningen inom servicenäringarna i takt med hela ekonomin också när det gäller miljöaffärsverksamhet, men omsättningens andel är under 10 procent av all miljöaffärsverksamhet.

Av omsättningen inom miljöaffärsverksamhet år 2020 hade merparten, 85 procent, anknytning till förvaltning av naturresurser och resterande 15 procent till miljöskydd. Den klart största produktklassen inom miljöaffärsverksamhet var förvaltning av energiresurser med en omsättning på nästan 24 miljarder euro. Därefter följde förvaltning av mineraltillgångar med en omsättning på fem miljarder euro, och avloppsrening med en omsättning på mer än tre miljarder euro. Förvaltning av energiresurser omfattar produktion av energi från förnybara naturresurser och verksamhet med anknytning till energisparande. Förvaltning av mineraltillgångarna består i huvudsak av affärsverksamhet i anslutning till användningen av återvunnen metall.


Källa: Miljöaffärsverksamhet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 2.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2020/ylt_2020_2021-12-02_tie_001_sv.html