Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2020, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A Jord- och skogsbruk, fiske 1 616 1 845 1 902 1 867 1 996 2 137 2 415 2 329 2 265
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 32 31 35 29 29 37 43 57 78
02 Skogsbruk 1 583 1 814 1 867 1 838 1 967 2 100 2 372 2 271 2 187
B Utvinning av mineral 1 1 1 1 2 2 2 2 3
C Industri 1 953 1 989 2 348 2 556 2 471 2 922 2 849 2 750 2 954
16 - 17 Skogsindustri 516 554 624 609 638 661 657 637 580
19 - 22 Kemisk industri 90 87 379 449 465 612 667 671 929
24 - 30, 33 Metallindustri 1 254 1 276 1 290 1 444 1 308 1 599 1 374 1 298 1 305
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 94 71 55 54 59 51 151 143 139
D Energiförsörjning 1 664 1 728 1 723 1 826 1 751 1 967 1 947 2 211 2 358
E Vatten- och avfallshantering 1 488 1 560 1 639 1 664 1 711 1 703 1 687 1 733 1 782
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 796 804 850 862 923 880 901 944 1 011
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 692 755 788 802 789 822 786 789 771
F Byggverksamhet 3 831 3 809 3 672 4 180 4 720 4 824 4 651 4 914 4 952
G - U Tjänster och administration 1 863 1 817 1 820 1 914 2 000 2 121 2 207 2 356 1 926
Totalt 12 416 12 749 13 105 14 008 14 651 15 676 15 758 16 295 16 240

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 2.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2020, Tabellbilaga 2. Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2020/ylt_2020_2021-12-02_tau_002_sv.html