Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Omsättning inom miljöaffärsverksamet efter produktklasser 2012-2020, miljoner euro

Miljöaffärsverksamhetsklass 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Miljövård totalt 5 763 5 747 5 643 5 866 6 132 6 374 6 233 6 512 6 663
Skydd av luft och klimat 271 279 263 256 296 316 303 322 344
Hantering av avloppsvatten 2 793 2 757 2 766 2 917 3 165 3 302 3 087 3 226 3 302
Avfallshantering 1 883 1 839 1 934 1 958 1 940 1 994 2 028 2 102 2 156
Skydd och efterbehandling av mark och yt- och grundvatten 148 148 154 149 152 175 202 229 267
Övrig miljöskyddsverksamhet 668 725 527 586 578 587 613 633 595
Förvaltning av naturresuser totalt 27 220 27 241 29 153 29 772 31 382 34 237 36 030 36 376 36 353
Vattenförvaltning 1 915 1 924 1 978 2 116 2 305 2 400 2 264 2 373 2 508
Förvaltning av skogsresurser 2 499 2 769 2 901 2 656 2 786 3 004 3 399 3 228 3 094
Förvaltning av den naturbeståndiga flora och fauna 1 989 2 010 2 025 2 067 2 154 2 324 2 448 2 567 1 824
Produktion av energi från förnybara källor 4 846 4 740 6 038 6 445 6 614 7 553 7 393 7 544 8 696
Besparning och förvaltning av värme och energi 10 896 11 026 10 845 11 498 12 815 13 597 14 779 15 246 15 092
Förvaltning av mineralresurser 4 869 4 580 5 175 4 807 4 531 5 199 5 557 5 201 4 997
Övrig förvaltning av naturresurser 204 192 189 184 178 162 191 216 144
Totalt 33 016 33 019 34 841 35 664 37 537 40 643 42 263 42 889 43 017

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 2.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2020, Tabellbilaga 5. Omsättning inom miljöaffärsverksamet efter produktklasser 2012-2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2020/ylt_2020_2021-12-02_tau_005_sv.html