Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2020, årsverke

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A Jord- och skogsbruk, fiske 13 628 14 002 13 844 12 930 12 674 13 245 14 095 14 138 14 554
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 1 831 1 767 2 030 1 804 1 583 1 924 2 087 2 312 2 926
02 Skogsbruk 11 797 12 234 11 814 11 126 11 092 11 320 12 007 11 826 11 629
B Utvinning av mineral 11 12 18 17 21 20 20 20 26
C Industri 24 590 23 758 25 103 24 310 23 630 23 945 23 330 23 647 25 605
16 - 17 Skogsindustri 6 052 6 351 6 353 5 937 6 233 5 946 5 336 5 460 5 875
19 - 22 Kemisk industri 1 217 1 209 3 210 3 384 3 359 4 044 4 059 3 628 5 165
24 - 30, 33 Metallindustri 15 951 15 165 14 727 14 227 13 266 13 312 12 138 12 846 12 933
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 1 369 1 034 810 763 772 643 1 797 1 712 1 632
D Energiförsörjning 5 826 5 680 5 336 5 731 5 727 5 947 5 785 5 993 7 156
E Vatten- och avfallshantering 11 574 11 774 11 992 12 159 12 205 12 585 12 351 12 797 13 258
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 4 705 4 707 4 705 4 706 4 605 4 706 4 806 4 908 5 114
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 6 869 7 067 7 287 7 453 7 601 7 879 7 545 7 889 8 144
F Byggverksamhet 52 945 52 314 51 948 56 841 63 397 65 079 61 908 66 055 65 847
G - U Tjänster och administration 44 725 44 144 44 940 45 122 45 342 45 269 47 139 51 693 45 445
Totalt 153 299 151 684 153 181 157 110 162 996 166 090 164 628 174 343 171 891

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 2.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2020, Tabellbilaga 4. Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2020, årsverke . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2020/ylt_2020_2021-12-02_tau_004_sv.html