Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2020, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A Jord- och skogsbruk, fiske 2 197 2 498 2 546 2 485 2 627 2 856 3 269 3 122 3 021
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 106 106 115 99 94 119 142 170 208
02 Skogsbruk 2 091 2 393 2 431 2 386 2 532 2 736 3 127 2 952 2 812
B Utvinning av mineral 3 3 4 4 5 5 5 5 7
C Industri 9 274 9 045 10 868 10 399 10 127 11 628 12 197 11 779 12 494
16 - 17 Skogsindustri 2 500 2 678 2 869 2 703 2 810 2 938 2 876 2 968 2 873
19 - 22 Kemisk industri 286 278 1 491 1 591 1 575 2 174 2 273 2 092 3 155
24 - 30, 33 Metallindustri 6 237 5 894 6 351 5 957 5 586 6 372 6 626 6 320 6 079
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 252 195 156 149 157 143 419 397 386
D Energiförsörjning 3 666 3 636 3 657 3 966 3 965 4 204 4 335 4 543 4 631
E Vatten- och avfallshantering 3 104 3 183 3 348 3 440 3 458 3 601 3 629 3 637 3 817
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 1 259 1 297 1 380 1 395 1 448 1 475 1 534 1 582 1 688
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 1 846 1 886 1 968 2 045 2 010 2 126 2 095 2 055 2 129
F Byggverksamhet 10 971 10 840 10 618 11 446 13 309 14 052 14 307 14 973 15 106
G - U Tjänster och administration 3 801 3 814 3 800 3 924 4 046 4 297 4 521 4 830 3 941
Totalt 33 016 33 019 34 841 35 664 37 537 40 643 42 263 42 889 43 017

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 2.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2020, Tabellbilaga 1. Omsättning inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2020/ylt_2020_2021-12-02_tau_001_sv.html