Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Export inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2020, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A Jord- och skogsbruk, fiske 52 53 45 58 50 56 60 60 67
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 14 15 14 20 11 17 20 22 28
02 Skogsbruk 38 38 31 38 39 39 40 38 38
B Utvinning av mineral 0 0 1 1 1 1 1 1 1
C Industri 6 051 5 894 6 891 7 020 6 994 8 147 7 758 7 835 8 965
16 - 17 Skogsindustri 1 465 1 610 1 769 1 633 1 738 1 832 1 690 1 785 2 013
19 - 22 Kemisk industri 142 158 991 1 213 1 240 1 792 1 796 1 556 2 316
24 - 30, 33 Metallindustri 4 384 4 080 4 095 4 142 3 982 4 495 4 198 4 424 4 565
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 59 47 36 31 32 28 73 71 70
D Energiförsörjning 56 41 23 66 40 26 26 26 30
E Vatten- och avfallshantering 370 338 291 306 259 332 306 313 313
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening . . . . . . . . .
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 370 338 291 306 259 332 306 313 313
F Byggverksamhet 3 0 0 0 3 0 0 0 0
G - U Tjänster och administration 331 456 303 477 593 601 570 558 561
Totalt 6 863 6 782 7 554 7 928 7 940 9 163 8 721 8 793 9 937

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Hautakangas 029 551 3791, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 2.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2020, Tabellbilaga 3. Export inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2020, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2020/ylt_2020_2021-12-02_tau_003_sv.html