Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Föräldradagpenning

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Föräldradagpenning
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: De som är bosatta i Finland är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen. Med stöd av lagen har de under vissa förutsättningar rätt till föräldradagpenning som ersättning för det inkomstbortfall som orsakas av graviditet och vård av barn.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, föräldrapenning, moderskapspenning, faderskapspenning, föräldraskap.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Föräldradagpenning [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vanpra/index_sv.html