Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med mer än 25 000
31.3.2022
Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen var den officiella folkmängden i Finland 5 548 241 i slutet av år 2021. Folkmängden ökade med 14 448 personer under år 2021. Den relativa ökningen av folkmängden var 0,3 procent. Antalet personer med finska, svenska eller samiska som modersmål minskade med 10 747 personer och antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med 25 195 personer, vilket är den största ökningen på åtminstone 40 år.

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html