Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

CVTS, Företagens personalutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
För kursutbildning användes 551 euro per anställd
23.5.2018
Korrigering 30.3.2020. Figuren har korrigerats.

Beskrivning: I statistiken om företagens personalutbildning (CVTS) insamlas uppgifter om antalet utbildningsdagar, kvaliteten på utbildningen och kostnaderna för utbildningen som företag erbjuder sina anställda samt om företagens utbildningsstrategier.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datateknik, företag, internationell jämförelse, kursutbildning, personalutbildning, självstudier, utbildning, utbildningsformer, utbildningsanordnare, utbildningskostnader, utbildningsutgifter, vuxenutbildning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
4.1.2018
Namnet på statistiken CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning har ändrats till CVTS, Företagens personalutbildning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/index_sv.html