Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Forskning och utveckling

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Företagens utgifter för forskning och utveckling ökar
28.10.2021
Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,9 miljarder euro år 2020. Utgifterna ökade med 218 miljoner euro från året innan, vilket är en ökning med 3,2 procent. Endast företagens utgifter för forskning och utveckling ökade, med 5,4 procent. Högskolornas forskningsutgifter var på samma nivå som år 2019, medan utgifterna minskade med 2,8 procent inom den offentliga sektorn. Totalt var tillväxttakten för forskningsutgifterna en procentenhet långsammare än året innan.

Beskrivning: Statistiken över forskning och utveckling beskriver de resurser som används för forskning samt för produkt- och processutveckling. FoU-uppgifterna granskas efter sektor, landskap och ekonomisk region. Statistiken baserar sig på uppgifter som erhållits av företag, universitet, universitetssjukhus, yrkeshögskolor samt andra organisationer inom den privata icke-vinstdrivande och den offentliga sektorn. I framställningen av statistiken tillämpas OECD:s och EU:s rekommendationer. På produktionen av statistik över vetenskap och teknologi (inkl. forsknings- och utvecklingsverksamhet) tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012 kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: forskningsinstitut, forskningsutgifter, forskningsverksamhet, företag, högskolor, informationssamhälle, produktutveckling, universitet, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009, slutrapport har annullerats
1.12.2010
Offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009, slutrapport (9.12.2010) har annullerats, eftersom motsvarande uppgifter redan publicerats i offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009 (28.10.2010).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/index_sv.html