Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Flyttningsrörelsen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nettoinvandringen av finska medborgare blev positiv år 2020
20.12.2021
Nettoinvandringen av finska medborgare har varit negativ under 2010-talet. Åren 2016 - 2019 har inflyttningsunderskottet minskat klart och år 2020 blev nettoinvandringen positiv med 1 109 personer. Finska medborgares nettoinvandring har ökat i alla utbildningsgrupper. Nettoinvandringen av personer med utbildning på enbart grundnivå samt personer med högre högskoleexamen eller forskarutbildning var positiv i fjol, i övriga utbildningsgrupper översteg utvandringen invandringen med knapp marginal.

Beskrivning: Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar. I statistiken särskiljs flyttning över Finlands territorialgränser, dvs. migration, samt inrikes omflyttning, som i sin tur indelas i flyttning mellan kommuner och inom kommuner.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, emigration, flyttningsrörelse, inrikes omflyttning, invandring, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över flyttningsrörelsen 2017 har uppgifterna om flyttning inom kommunen korrigerats 25.10.2019
26.11.2019
Uppgifterna om flyttning inom kommunen för statistikåret 2017 har korrigerats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/index_sv.html