Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Företagarinkomsten inom jordbruket sjönk brant år 2021
9.12.2021
När produktionen sjunker och produktionskostnaderna ökar, minskar företagarens andel. För jordbrukets del ser den hotbilden ut att förverkligas år 2021. De huvudsakliga orsakerna till den minskade produktionen är framför allt att spannmålsskörden blev dålig och att mjölkproduktionen minskade. Produktionskostnaderna ökar särskilt på grund av högre priser på energi och gödningsmedel. Enligt nuvarande prognos antas företagarinkomsten inom jordbruket stanna på bara 63 procent jämfört med motsvarande siffra året innan. Uppgifterna framgår av statistiken Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn.

Beskrivning: En ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) publiceras för första gången i Finland för referensåret 2019. Ekonomiska kalkyler för jordbrukssektorn produceras i samband med nationalräkenskaperna och de kan anses som en av satelliträkenskaperna till nationalräkenskaperna, vilket betyder att räkenskapshelheten beskrivs på en mer detaljerad nivå än i det allmänna systemet, eller på ett sätt som avviker från detta. Finland har levererat EAA-uppgifter till Eurostat sedan början av Finlands EU-medlemskap. Framställningen av den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (134/2004/EG). En enhetlig metodbeskrivning och handbok över framställningen av EU:s kalkyl (Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry) finns att tillgå. I Finland används som källuppgifter för EAA-kalkylen i huvudsak uppgifter från statistik i systemet över Finlands officiella statistik (FOS).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: jordbruk, jordbruksprodukter, jordbruksproduktion, bruttoförädlingsvärde för jordbruket, insatsförbrukning för jordbruket, företagarinkomst av jordbruket.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eaa/index_sv.html