Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Innovationsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Innovationsutgifterna ökade år 2018 jämfört med två år tidigare
23.4.2020
Av företag som sysselsätter minst tio personer bedrev över 60 procent innovationsverksamhet under åren 2016 - 2018. Drygt en tredjedel av företagen introducerade nya eller förbättrade produkter på marknaden och nästan hälften förnyade sina affärsprocesser. Jämfört med två år tidigare i föregående undersökning var innovationsutgifterna 760 miljoner euro högre. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över innovationsverksamhet.

Beskrivning: Undersökningen om företagens innovationsverksamhet genomförs vartannat år i alla EU-medlemsländer. Den är en del av samprojektet Community Innovation Survey (CIS) som koordineras av Eurostat. Ett viktigt syfte med innovationsundersökningen är att undersöka hur allmänt det är med innovationsverksamhet i företagen samt att kartlägga drag och åtgärder som är förknippade med den. I undersökningen används en EU-harmoniserad blankett för datainsamling samt enhetliga avgränsningar och metoder. De centrala begreppen grundar sig på OECD:s och Eurostats definitioner (Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD 2005). Statistiken är lagstadgad (Statistiklagen 280/2004) och Europeiska Unionens förordningar kräver för sin del att uppgifterna samlas in (Europeiska parlamentets och rådets beslut (nr 1608/2003/EC) och EU-kommissionens förordning om implementering (nr 1450/2004)).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: forskning- och utvecklingsverksamhet, företag, innovationer, innovationsverksamhet, produktutveckling.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över företagens innovationsverksamhet våren 2010
28.8.2009
Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/index_sv.html