Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.4.2020

Innovationsutgifterna ökade år 2018 jämfört med två år tidigare

Av företag som sysselsätter minst tio personer bedrev över 60 procent innovationsverksamhet under åren 2016–2018. Drygt en tredjedel av företagen introducerade nya eller förbättrade produkter på marknaden och nästan hälften förnyade sina affärsprocesser. Jämfört med två år tidigare i föregående undersökning var innovationsutgifterna 760 miljoner euro högre. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över innovationsverksamhet.

Förekomsten av innovationsverksamhet inom industrin (B-C-D-E) och tjänster (G46-H-J-K-M71-M72-M73) åren 2016–2018, andel av företagen

Förekomsten av innovationsverksamhet inom industrin (B-C-D-E)  och tjänster (G46-H-J-K-M71-M72-M73) åren 2016–2018, andel av företagen

Källa: Innovationsverksamhet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_tie_001_sv.html