Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Timlöner inom den privata sektorn

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medeltimlönen för timavlönade inom den privata sektorn 16,8 euro år 2020
17.8.2021
Enligt Statistikcentralen var timlönen för den ordinarie arbetstiden hos timavlönade löntagare inom den privata sektorn i medeltal 16,8 euro per timme under sista kvartalet 2020. Medellönen för män var 17,4 euro per månad och för kvinnor 14,1 euro. Den totala lönen för timavlönade inom den privata sektorn, som bl.a. innehåller övertidstillägg, var år 2020 i genomsnitt 17,7 euro per timme, 18,4 euro för män och 14,6 euro för kvinnor.

Beskrivning: Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåer efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning. Till de viktigaste lönebegreppen hör lön för arbetad tid, som erhålls för ordinarie arbetstid, och lön för arbetad tid, som erhålls för hela arbetstiden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, inkomstnivå, löner, löntagare, privata sektorn, skogsarbetare, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikuppgifter för år 2009 korrigerade
27.9.2011
I statistiken över timlöner inom den privata sektorn har uppgifter för år 2009 korrigerats för ordinarie löners och totallöners del.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/index_sv.html