Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Lönsamhetsundersökningar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Arbetsproduktiviteten ökade under coronaåret 2020
15.3.2022
Arbetsproduktiviteten inom samhällsekonomin ökade med 1,8 % år 2020. Volymen av förädlingsvärdet sjönk med 2,0 % och antalet arbetade timmar med 3,9 %. När det gäller åren 2019 och 2020 har uppgifterna uppdaterats i enlighet med den senaste publiceringen om nationalräkenskaperna . Till skillnad från nationalräkenskaperna omfattar lönsamhetsundersökningarna varken icke-marknadsproduktion eller jord- och skogsbruk.

Beskrivning: I lönsamhetsundersökningar bryts årliga förändringarna av förädlingsvärdet, produktion och arbetslönsamhet ned i komponenter, so att man kan granska vilka faktorer som genererat förändringen. Faktorer som undersökts är kapitalinsats, arbetsinsats och multifaktorproduktivitet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsproduktivitet, förädlingsvärde, kapitalstock, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktivitet, samhällsekonomi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över lönsamhetsundersökningar revideras
10.9.2021
Statistiken över lönsamhetsundersökningar håller på att revideras.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/index_sv.html