Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Totala pensionsutgifterna

Producent:
Pensionsskyddscentralen
Uppgifter: Totala pensionsutgifterna
www.etk.fi
Statistikkalendarier
www.etk.fi
Beskrivning: Statitsiken ger en helhetsbild av penningbeloppen av de pensioner som betalas i Finland under året.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialförsäkring, pensioner, arbetspensioner, folkpensioner, pensionsutgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totala pensionsutgifterna [e-publikation].
Helsingfors: Pensionsskyddscentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kokem/index_sv.html