Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken omfattar de kvartalsvisa inköpen av spannmål och rybs/raps gjorda av aktörer som köper spannmål direkt av odlarna, den kvartalsvisa användningen av spannmål inom industrin som använder spannmål samt den halvårsvisa lagermängden av spannmål och rybs/raps som spannmålsköparna och -användarna har.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, spannmål, spannmålsväxter, spannmålshandel, foderindustri, livsmedelsindustri, lager.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkvokv/index_sv.html