Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Statistik över företagsstöd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Företagsstöden mångdubblades år 2020
28.4.2021
Enligt Statistikcentralens uppgifter betalades 1 750 miljoner euro i direkt företagsstöd år 2020, vilket är 268 procent mer än året innan. Av direktstöden betalades 1 278 miljoner euro ut på grund av en försvagning av konjunkturen och 471 miljoner i form av sedvanliga stöd. Beloppet av lånen till företagen minskade med 16 procent och uppgick till 264 miljoner euro. Beloppet av garantier fördubblades till 1 658 miljoner euro, varav 43 procent beviljades på grund av försvagningen av konjunkturen. Företagsstödet omfattade 63 767 företag, av vilka 57 875 företag fick direkt stöd år 2020.

Beskrivning: Statistiken över företagsstöd innehåller uppgifter om företagsstöd efter typ av stöd. Dessa är direkta stöd, lån och borgen. Statistiken baserar sig på uppgifter från vissa offentligt ägda institutioner som beviljar och betalar stöd. Uppgifterna har indelats efter näringsgren och storleksklass för de företag som fått stöd samt efter typ av stöd och utbetalare av stöd.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagsstöd, lån, statsgaranti, statsstöd.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över företagsstöd [e-publikation].
ISSN=2489-3307. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrtt/index_sv.html