Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker

Producent:
Lantmäteriverket
Uppgifter: Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
www.maanmittauslaitos.fi
Beskrivning: Publikationen Lantmäteri är LMV:s publikation över allmän statistik som omfattar antalet årliga prestationer som gäller fastighets- och kartverksuppgifter inom verkets olika verksamhetsområden. Därtill finns uppgifter om antalet fastigheter samt om jord- och havsvattenarealer för Finlands kommuner.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantmäteri, fastigheter, fastighetsförrättning, flygfotografering, kartläggning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker [e-publikation].
Helsingfors: Lantmäteriverket [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmitt/index_sv.html